Kroniek van een hofzanger – Yuri Herrera

Oorspronkelijke titel: Trabajos del reino (2004-2010)


Kroniek van een hofzanger - Yuri Herrera
Wereldbibliotheek 2013

Verblind door de majestueuze verschijning van een drugsbaron meldt de arme straatzanger Lobo zich bij diens protserige villa in de hoop een baantje te krijgen aan zijn ‘hof’. Hij wordt binnengelaten en kan meteen aan de slag als componist van lovende corrido’s op de ‘koning’ en zijn paladijnen, maar als zijn verblijf aan het hof langer duurt, slaat zijn bewondering om in ontluistering. Het decor van dit verhaal is een abstractie van het rauwe bestaan langs de Mexicaanse noordgrens (drugshandel, moordpartijen; zie bijvoorbeeld dit artikel op de site van de NOS), maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een journalistieke inslag, integendeel: er wordt niet verwezen naar reële plaatsen, personen of gebeurtenissen. Verder zijn de personages eerder archetypen dan echte mensen. Ze heten ‘de Koning’, ‘de Juwelier’ enzovoort, en zelfs Lobo wordt aan het hof ‘de Artiest’. De taal van de anonieme verteller is eenvoudig, opzettelijk vaag, bij vlagen poëtisch en duidelijk gekleurd door de hoofdpersoon Lobo. Een voorproefje hiervan is te vinden op de website van uitgeverij Wereldbibliotheek: de eerste bladzijden van deze vertaling (een pdf-bestand).

Iets wat lezers van de vertaling niet zullen opmerken, is dat het verhaal zich afspeelt in het noorden van Mexico. Dat blijkt onder meer uit regionale woorden zoals ‘plebe’ en ’traslomita’, waarvan ik alleen het spreektalige krakter heb kunnen behouden. Om op dat vlak iets ’terug te doen’ en tegelijk de associatie met Mexico te versterken, heb ik waar het kon ingeburgerde Mexicaans-Spaanse woorden gebruikt, zoals ‘gringo’, ‘chicano’ en het kakelverse leenwoord ‘corrido’. Corrido’s zijn traditionele Mexicaanse liedjes of ballades over alle denkbare onderwerpen volgens een vast stramien. De zangers worden meestal begeleid door een accordeon en een tuba. Een speciale categorie daarbinnen vormen de narcocorrido’s, waarvan vele voorbeelden te vinden zijn op YouTube. Ik heb er alvast een paar geselecteerd als startpunt voor verder zoeken:
Los Tigres Del Norte: Corridos Prohibidos
Chalino Sanchez: Corridos Con Tuba y Acordeon
Los abandonados: Corrido del Bin Laden (een onbehoorlijk lollige corrido over de aanslag op 9/11 en nogmaals deze corrido, nu met leuke plaatjes erbij.

Recensies
Tussen kunst en macht in La Chispa
Droom of nachtmerrie
Maarten Steenmeijers recensie in De Volkskrant


Tags: