Correctie- en redactiewerk

Automatische spellingcontrole zal u er niet op wijzen dat ‘deze machine verkeerd in goede staat’ verkeerd is of dat een ‘ovalen tafel’ een ‘ovale tafel’ moet zijn (‘ovaal’ wordt hier immers niet gebruikt als zelfstandig naamwoord en is evenmin een stofnaam). Net zo onwaarschijnlijk is het dat automatische grammaticacontrole rammelende zinnen verbetert. Een voorbeeld uit de praktijk: ‘Naast expertise in de tandtechniek zijn wij bovendien ook thuis in materialen voor tandartsen…’ Deze zin is flink ontspoord. Om te beginnen ‘heb’ of ‘bezit’ je expertise en kan dit zinsdeel dus niet worden samengetrokken met het tweede deel, waarin ‘zijn’ het enige werkwoord is. Verder is het gebruik van ‘naast’, ‘bovendien’ én ‘ook’ om te zeggen dat je verstand hebt van twee zaken wel erg omslachtig. Mogelijke oplossingen zijn: ‘Naast expertise in de tandtechniek bezitten wij veel kennis over materialen voor tandartsen’ of, iets vrijer: ‘Wij zijn niet alleen thuis in de tandtechniek, maar ook in materialen voor de tandheelkundige praktijk’.

Stroeve teksten vol fouten in de zinsbouw en de spelling leiden af van wat u eigenlijk wilt zeggen en – wat veel erger is – roepen vragen op over de kwaliteit van uw diensten en producten. Ze tasten uw geloofwaardigheid aan. Laat daarom teksten die voor publicatie bestemd zijn eerst nog eens onder de loep nemen door een bekwame redacteur.